برای دریافت تعرفه، خدمات و مشاهده سالن های تالار با مدیریت تالار پذیرایی باشگاه نیاوران، از طریق شماره های زیر اقدام نمایید تلفن: 26851268 , 22719443