باشگاه پذیرایی تالار پذیرایی نیاوران یکی از دغدغه های مهم زوجین در شب عروسی را با در نظر گرفتن فضای طبقاتی پارکینگ برای مهمانان دعوت شده در مراسم عروسی رفع کرده است، تالار پذیرایی باشگاه نیاوران با داشتن فضای جذاب و طبقاتی برای جای پارک آماده پذیرایی و خدمت رسانی در باشکوه ترین مراسم خانوادگی شما خواهد بود